Aerosoler

 • 455659

  EXO 20 Keramisk Pasta

  En silikon- og metallfri keramisk pasta med ekstremt god smøreevne selv ved høy belastning. Produktet forhindrer fastbinding og fastbrenning samt korrosjon og slitasje av metall av kobber, edelstål, zink, aluminium etc. Meget velegnet til montasjesmøring av bolter, skinner osv.

  Produktnummer TD81380

 • 455660

  EXO 21 Kjedeolje

  En fullsyntetisk og fargeløs kjedeolje med ekstremt høy kapasitet for smøring av motorsykkelkjeder med høy omdreiningshastighet. Optimal smøreeffekt selv ved høy belastning.

  Produktnummer TD81460

 • 573965

  EXO 22 Kontakt Spray

  Til bruk i tenningssystemer og elektriske anlegg. EXO 22 Kontakt Spray renser effektivt med lang holdbarhet. Elimenerer og fortrenger fukt fra jern, stål, lettmetall og plast.Temperaturbestandig fra -50° C til +180° C.

  Produktnummer: TD81200

 • 574211

  EXO 23 Tørsmørre Spray

  Glide- og formslipemiddel til mineralsek og metalliske substrater. Særdeles gode smøreegenskaper selv ved høye temperaturer, reduserer sliasje (VKA-verdi etter DIN 51350: 1.500 N). Slitesterk og smussavvisende. Holdbar overfor mange kjemikalier. Beskytter mod korrosjon og oxidering. Metalfri - særdeles god varmelederevne. Temperaturbestandig fra -50° C til +1.000° C (ved oksygenutelukkelse til +2.000° C).

  Produktnummer TD81110

 • 574212

  EXO 24 Lækagesøger

  Avslører utettheter og revner i gass- og trykkluftsystemer. Pålitelig og hurtig diagnose gjennem kraftig skumdannelse. Velegnet til alle gassinstallasjonsvirksomheter og testsentre. pH-neutral og forenelig med alle installasjonsvirksomheters anvendte pakninger. Ikke brennbar, reagerer ikke med gasser eller kjølemidler. Temperaturbestandig fra -15° C til +50° C. Ikke egnet til oksygenførende forbindelser.

  Produktnummer TD81100

 • 574108

  EXO 25 Svejsebeskyttelse

  Beskytter mot sveisestenkt. Forhindrer skader på arbeidsemner og dyser. Efterfølgende bearbeidingsprosesser påvirkes ikke. Optimal anvendelse til alle sveiseoppgaver i stål, aluminium og rustfrtti stål. Farefri sveisning da produktet ikke er brennbart. Testet etter DIN 8572.

  Produktnummer TD81370

 • 574121

  EXO 26 Wire- & Tandhjulsfedt

  Smøring av mekanisk høyt belastede deler selv ved ekstreme belastninger. Forminsker kjørestøy, slitasje og beskytter mot korrosjon. Til smøring av stålwirer, spill, dreieledd, tannhjul, kjeder, forbindelser, osv. Fremragende smøreeffekt og vedhefting. (VKA-verdi etter DIN 51350: 2.100 N). Motstandsdyktig overfor mange kemikalier, vann og saltvann. Silikon- og syrefri, størkner ikke. Temperaturbestandig fra -30° C til +120° C.

  Produktnummer TD81450

 • 574213

  EXO 27 PTFE Smørefedt

  Smøring av bevegelige deler som utsettes for høye belastninger som trykk, støt og svingninger. Til smøring af remskiver, kjedehjul, forbindelser, tannhjul, ruller, hengsler, ledd, glideskiver, osv. Fremragende penetreringsevne og korrosjonsbeskyttelse. Ekstrem god smøreevne selv ved høyt trykk. (VKA-verdi etter DIN 51350: 2.400 N). Fremragende tørrsmørings- og nødløpsegenskaber gjennem PTFE-innhold. Forhindrer og eliminerer tregtgående deler, knirke- og ulyd. God holdbarhet overfor kjemikalier, sprøyte- og saltvann. Temperaturbestandig +30° C til +250° C Silikon- og syrefri.

  Produktnummer TD81410

 • 574214

  EXO 28 Silikone spray fedt

  Universal skille, glide, pleie- og smærespray til plast- og rulleleier, hengsler, glideskinner, trinser, elektriske forbindelser, osv. Gir god isoleringsevne med lang holdbarhet av elektroniske forbindelser. Fastbindende og vannresistent. Virksom oxiderings- og korrosjonsbeskyttelse. Forhindrer og eliminerer ulyd. Fremragende smøre- og glideegenskaber. (VKA-verdi etter DIN 51350: 1.000 N). Syrefri og herder ikke. Ikke ledende. Farveløs. Temperaturbestandig fra -30° C til +200° C.

  Produktnummer TD81420

 • 574100

  EXO 29 Hvit Fetdpray

  Universalt smøremiddel til smøring og korrosjonsbeskyttelse av sterkt belastete deler. Til smøring og konservering av forbindeser, tannhjul, ruller, hengsler, kulelager, ledd, glideskinner, osv. Smører også på vanskelig tilgjengelige steder p.g.a. virkelig god pene-treringsevne. God smøreeffekt selv ved høy belastning. (VKA-verdi efter DIN 51350: 1.400 N). Særdeles god hefteevne selv på lodrette flater. Virksom slitasje-, korrosjons- og oxideringsbeskyttelse. Fremragende fuktighets- og vannbestandige egenskaper. Temperaturbestandig fra -40° C til +250° C. Silikon- og syrefri.

  Produktnummer TD81350

 • 574215

  EXO 30 Fryse Spray

  Nedkjøling av komponenter til -48 grader C. Letter feilsøking ved termiske avbrytelser av transistorer, motstander, innsprøytningsanlegg osv. Forhindrer varmeskader i forbindelse med lodding. Til kaldkrympning af mindre metalemner. Ikke brennbar. FCKW-fri. Luktfri.

  Produktnummer TD81290

 • 574216

  EXO 39 Selepleje

  For pleie av rulleseler. Produktet bevirker at rulleseler bevares smidige samtidig med at farven oppfriskes. Produktet smitter ikke av. Kan også anvendes som pleiemiddel på gummi- og plastdeler, samt glidemiddel på valser, maskiner, verktøy, transportbånd, osv. Inneholder silikon.

  Produktnummer TD81470

 • 574093

  EXO 40 Power Rustløsner

  Hurtig oppløsning av ekstremt rustne skrueforbindelser. Gjennomtrenger rust, løsner effektivt fastsittende smuss, olje, osv. Fremragende penetreringsevne og kort virketid grunnet ekstrem nedkøling til -40° C.Hurtig gjennomtrenging av virkestoffer gjennom mikroskopiske revner i korrosjonsbelegninger. Smøreaktiv gjennom PTFE-innholdet (Teflon). Silikon- og syrefri. Størkner ikke.

  Produktnummer TD81270

 • 573621

  EXO 41 Bore- & Skjæreolje

  Velegnet til bearbeidning i metallindustrien. Til nøyaktig gjenging. Skåner verktøy og materialer. Til kjøling og smøring ved boring, skjæring, dreiing, fresing og omforming. Til legert og ulegert stål, jern, krom- og nikkelforbindelser, kobber, mangan, aluminium og andre legeringer. Inneholder ikke mineralske oljer og er klorfri.

  Produktnummer TD81130

 • 574096

  EXO 42 Grafit Olie

  Løsner og smører rustne forskruinger og forbindelser. Løsner og smører fastsittende tærende forbindelser. Grafit sørger for ekstra smøring og forhindrer fastsettelse av skruer, skiver og bolter. God trykkbestandig smørefilm (VKA-verdi etter DIN 51350: 1200 N). Fortrenger fukt og forhindrer uyd samt treghet ved slitasje og friksjion. Beskytter og pleier materialet. Temperaturbestandig fra -30° C til 450° C. Silikonfri og størkner ikke.

  Produktnummer TD81300

 • 574080

  EXO 43 Super Multiolje

  Universalprodukt med smørefett, pleieeffekt og beskyttelse for å løsne rust. Produktet sørger for funksjonalitet i apparater og maskiner. Meget gode smøre- og glideegenskaper selv ved høye belastninger. (VKA-verdi etter DIN 51350: 1.900 N) (ca. 190kg.). Beskytter mot korrosjon, ulyd og oksidering.Fremragende penetreringsegenskaper og høy fuktighetsfortrenging. Temperaturbestandig fra -40° C til +180° C. Silikon-, harpiks og syrefri.

  Produktnummer TD81230

 • 573622

  EXO 45 Silikone Spray

  Smøring og pleie av metall-, plast- og gummideler. EXO 45 Silikone Spray rengjør, smører, pleier, impregnerer og konserverer i tillegg til å forhindre ulyder. Luktfri og fargeløs. Optimal krypeevne og god korrosjonsbeskyttelse. Temperaturbestandig fra -30° C til +200°C

  Produktnummer TD81140

 • 574217

  EXO 46 Dyseløsner

  Løsner fastsittende innsprøytingsdyser. Løsner korroderede fastsittende innsprøytningsdyser og gløderør i motorer (diesel). Fjerner effektivt skorpedannelser, oljerester, etc. Gjennom kuldesjokk oppstår mikrofine riper i tetningsringene, hvorved virkestoffene hurtigere trenger gjennom rustbelegget og løser opp denne. Ved meget fastsittende dyser påføres produktet i rikelig mengde og i flere omganger ved 5 min. mellomrom direkte på innsprøytningsdysene, la virke i 30-45 min. I ekstreme tilfeller la produktet virke natten over.

  Produktnummer TD81430

 • 574112

  EXO 47 Multifunktionsfedt

  Produktet er velegnet til smøring av alle typer leier og bevegelige ledd innen industri, entrepenører, landbruk, transport, gartneri etc. Høytrykk- og høytemperaturfett på lithium- komplex – basis tilsatt additiver for å motvirke slitasje og korrosjon. Vannavvisende og korrosjonsbeskyttende. Stabilt fett med arbeidsområde fra -30° C.

  Produktnummer TD81400

 • 574092

  EXO 48 Universal PTFE-spray

  Til smøring av bevegelige og ubevegelige deler som er utsatt for høye belastninger og temperaturer. Holdbart møremiddel til maskindeler, stolseter, glideskinner, låser, bolter, osv. Særdeles god vannfortrengingsevne og effektiv korrosjonsbeskyttelse. Reduserer slitasje. God smøreevne selv ved høy belastning (VKA-verdi etter DIN 51350: 1.600 N). Velegnet til smøring i alle atmosfærer (også vakuum). Temperaturbestandig fra -30° C til +250° C. Silikonfri og ikke elektrisk ledende.

  Produktnummer TD81260

 • 573749

  EXO 49 MoS2 Rustløser

  Løsner rustne og fastsittende skrueforbindelser. Gode smørende egenskaper hindrer og eliminerer ulyd. Beskytter mot korrosjon og slitasje. Gode smøreegneskaper selv ved høy belastning (VKA-verdi etter DIN 51350: 1200 N). Optimal smøreevne i tørre atmosfærer og særdeles god penetreringsevne. Temperaturbestandig fra -40° C til + 450° C.

  Produktnummer TD81180

 • 574090

  EXO 50 Antirust Grunder

  Til reparasjonslakkering og beskyttelse av metaller. Lang holdbarhet. Hurtigtørkende fremragende korrosjonsbeskyttelse (>400 h ifølge DIN 53167). God isolering i overgangen fra slipe- og spartelsteder. Overlakkerbar med cellulose- og vannbaserte lakker. Høy dekkeevne og jevn overflate. Støvtørr etter 10-15 min., berøringstørr etter 15-20 min.

  Produktnummer TD81250

 • 574349

  EXO 51 Acryllak - sort højglans

  Hurtigvirkende acryllakk til overflater av tre, metall, aluminium, glass, stein og plast. Overflaten må slipes, rengjøres og være fri for fett og påført grunner. Rist boksen i 2 minutter før bruk. Spray på i avstand 25 - 30 cm. Påfør i flere tynne lag. Bearbeidningstemperatur 15 – 25°C. Herdet etter 2 timer.

  Produktnummer TD81580

 • 574352

  EXO 52 Acryllak - mat sort

  Hurtigvirkende acryllakk til overflater av tre, metall, aluminium, glass, stein og plast. Overflaten må slipes, rengjøres og være fri for fett og påført grunner. Rist boksen i 2 minutter før bruk. Spray på i avstand 25 - 30 cm. Påfør i flere tynne lag. Bearbeidningstemperatur 15 – 25°C. Herdet etter 2 timer.

  Produktnummer TD81590

 • 574356

  EXO 53 Fælgmaling - sølv

  Hurtigtørkende acryllakk til dekorasjon og reparasjon av felg og kapsler av stål og lettmetall. Overflaten må slipes, rengjøres, være fri for fett og påført grunner. Rist boksen i 2 minutter før bruk. Påfør i flere tynne lag, sprayavstand 25 - 30 cm. Bearbeidingstemperatur 15 - 25oC. Herdet etter 2 timer.

  Produktnummer TD81600

 • 574098

  EXO 55 Zink Spray Lys Alu

  Langtidsholdbar korrosjonsbeskyttelse til metalloverflater og til etterbehandling av varmeforzinkede overflater. Galvanisk hurtigtørkende rustbeskyttelse. Meget velegnet etter punktsveising. Kan gjennomsveises. God korrosjonsbeskyttelse (over 144 h i salttåketest ifølge DIN EN ISO 9227). Slitfast og overlakkar. Temperaturbestandig til +200° C. Støvtørr etter ca. 10 min., berøringstørr etter ca. 20-25 min.

  Produktnummer TD81340

 • 573756

  EXO 56 Zink Spray Matt Grå

  Korrosjonsbeskytter med lang holdbarhet, til metalloverflater. EXO 56 Zink Spray Matt Grå er meget velegnet etter punktsveising, er hurtigtørkende og gir galvanisk bekyttelse. Fremragende korrosjonsbeskyttelse (over 1.140 h i salttåketest ifølge DIN EN ISO 9227).Overlakkbar. Temperaturbestandig til +600° C.Tørr overflate inneholder 98% ren zink. Støvtørr etter ca. 10 min., berøringstørr efter ca. 20-30 min.

  Produktnummer TD81190

 • 574359

  EXO 59 kabel beskyttelse

  Klar spray til forebygging av skader på kabler og ledninger. Langtidsbeskyttende beskyttelsesfim, motstandsdyktig for svake dyrer og baser. Oppbevares i romtemperatur. Behandlingstemperatur: 5-30° C Ristes før bruk. Påføres i jevnt lag.

  Produktnummer TD81390

 • 455661

  EXO 60 Bremserens

  En silikon- og acetonfri bremserens til rengjøring av bremser og andre deler på kjøretøyet. Produktet fjerner raskt og effektivt bremsestøv, smuss, fett, olje etc.

  Produktnummer

  TD81160 500 ml


 • 574097

  EXO 62 Trykluft Spray

  Hurtig rengjøring og avstøving av elektroniske komponeneter, kontakter, øfiendtlige overflater, kabinetter osv. Produktet fjerner hurtig støvpartikler p.g.a. det kraftige trykket. Sprayer i alle posisjioner gjennom en 360° ventil. Uten FCKW- og løsemidler. Luktfri.Lengre bruk uten opphold medfører merkbar avkøling og trykktap. Påfør derfor i intervaller.

  Produktnummer TD81310

 • 574089

  EXO 63 Elektronik Rens

  Til rengjøring av elektriske anlegg og komponenter. Fjerner hurtig og skåsomt størknet kontaktfett, harpiks, olje og annen smuss. Sørger for optimal kontakt. Total fordamping. Må ikke påføres viklinger.

  Produktnummer TD81240

 • 574369

  EXO 65 Industri Rens

  Rengjøring og avfetting av maskindeler, overflater, stålkabler etc. Løsner og fjerner hurtig og grundig fastsittende og herdet smuss, olje, fett og andre rester. Hurtigtørkende og total fordamping. Ikke etsende. Silikonfri, inneholder aceton.

  Produktnummer TD81120

 • 574094

  EXO 66 Maskin- & Metall Rens

  For rengjøring av maskiner, deler, motorer, verktøy etc. Fjerner fastsittende smuss, olje og harpiks grundig og skånsomt. Velegnet til bruk i mobile og stasjonære rengjøringsanlegg som sprøyteanlegg, børsterengjøring eller ultralydanlegg. Ved riktig bruk angripes ikke pakninger, slanger, lakk og plast. Inneholder ikke organiske halogener og er fri for AOX. Påføres ufortynnes, la virke, tørk av eller skyll av med kraftig vannstråle/høytrykk.

  Produktnummer TD81270

 • 455663

  EXO 70 Steelcare

  Er en antistatisk og smussavvisende rengjøring for alle metalloverflater innen- og utendørs. Produktet fjerner smuss, kalkbelegg, rust, fett, olje og harpiks på overflater av stål, aluminium, kobber og messing.

  Produktnummer TD81330

 • 574131

  EXO 72 Grafitti Fjerner

  Graffiti fjerner farger, lakk og tusj på harde overflater som glass, stål og plast. Også; velegnet på betong, puss og murflater. Må ikke bruke på gummi, polycarbonat eller acryl. Produktet ristes godt og påføres overflaten ensartet. Den oppløste farven tørkes av i samme retning med en klut. Ved fastsittende graffiti gjentas behandlingen. La produktet virke 1-2 minutter. Sørg for god ventilasjon.

  Produktnummer TD81500

 • 535090

  EXO 75 Citrus rens

  Fjerner fastsittende smuss som olje, fett, kullstøv, tjære, asfalt og lim. Løsner limrester, grafitti, tusj og blekk. Ekstra effektiv til rengjøring av vindus- og dørkarmer av plast. Produktet er velegnet til rengjøring av aluminiumsfelger. Påføres i avstand av 20-30 cm. Tørkes av med klut etter kort virketid. Produktet skader ikke ulakkerte overflater som aluminium, messing og stål. Silikonfri.

  Produktnummer TD81510

 • 574393

  EXO 77 Label Fjerner

  Fjerner all fastsittende smuss. Fjerner enkelt limrster,etiketter, harpiks, tusj, grafitti osv. fra harde overflater. Kan brukes på krom, glass, metall, plast og lakkerte overflater.

  Produktnummer TD81150

 • 455676

  EXO 80 Cockpit pleie

  En rengjøring for dashbord, plast og skinn. Frisker opp falmet plast og gir en silkematt overflate. Produktet er antistatisk og støvavvisende.

  Produktnummer TD81210

 • 574129

  EXO 81 Kunststofpleje

  Til pleie og oppfrisking av farge på plast og skinn.Sørger for effektiv pleie og farveoppfrisking med lang holdbarhet. Produktet bevirker en skånsom rengjøring og fjerner grått slør på altl plast. Gir en flott blank overflate og en behagelig duft. Må ikke påføres i vannrett posisjon! Må ikke påføres pedaler, gummimatter eller ratt.

  Produktnummer TD81490

  :

 • 574127

  EXO 82 Clima Cleaner

  Klimarens til rengjøring og desinfeksjon av klimaanlegg. EXO 82 Clima Clean fjerner dårlig lukt som oppstår av støv, smuss, bakterier og sopp. Meget enkel i bruk.

  Produktnummer TD81480

 • 574170

  EXO 85 Læderpleje

  Produktet pleier og impregnerer skinn. Beskytter og frisker opp skinnet og forhindrer uttørring og misfargeing/bleking. Rist flasken før bruk. Påfør med en tørr og lofri klut, la virke 2-3 minutter, tørk av. Må ikke brukes på varm overflate eller i direkte sollys. Må ikke brukes på semsket skinn eller ubehandlet lær.

  Produktnummer TD81520

 • 455677

  EXO 88 Brilliant Wheel Clean

  Er et tiksotropisk skum for rens av felger av aluminium, krom, stål og lakkert overflate. Gir høy glans på overflaten. Fjerner fastbrent smuss, bremsestøv, salt og ruststøv.Velegnet for alle flegtyper og trenger inn på vanskelig tilgjengelige steder.La produktet virke i 8-10 minutter, spyl av med kraftig vannstråle elelr høytrykk. Fin til bruk før vask i vaskehall.

  Produktnummer TD81220

  Se video:

 • 574172

  EXO 89 Tjærefjerner

  Løsner og fjerner tjære-, olje, asfalt, fett og harpiksrester. Velegnet til bruk på lakk, plast, glass og krom. Spray på, la virke 2-10 minutter, tørk av med en myk klut. Lakk etterbehandles med voks eller polish. Vær forsiktig med ny lakk sim ikke er hærdet. Unngå utslipp til miljøet.

  Produktnummer TD81540Se

 • 455679

  EXO 9 Universal Olie

  Er en universalolje som løsner rust, smører og pleier. Produktet beskytter mot rust og korrosjon og fungerer utmerket som låseolje. Syre- og silikonfri.

  Produktnummer TD81010


 • 455678

  EXO 90 Brilliant Clean Polish

  Er en polish som rengjør og gir alle overflater høy glans. Produktet brukes til tørrvask av alle glatte overflater på biler, fly, båter, motorsykler etc. Spray på, rengjør, poler!

  Produktnummer TD81320

 • 630708

  EXO 92 One Shot Air Freschner

  Luftfrisker med lukt av tranebær.

  Produktnummer TD81630

 • 455680

  EXO 93 Aktiv Skum Rens

  Er en rengjøring for dashbord etc. Produktet fjerner raskt og effektivt fastgrodd smuss som nikotin, fett osv. Velegnet til bruk på vaskbare overflater som plast, tekstil, skinn og glass.

  Produktnummer TD81360

 • 473410

  EXO 94 Impregnering

  Pleier og impregnerer tekstil, lær og skinn. Lang beskyttelse mot fukt og vann. Utmerket til bruk på telt, seil, tepper, markiser, parasoller, paraplyer, jakker, sportklær, fottøy, ryggsekker etc. Tekstilene beholder sine egenskaper. Rist før bruk, påfør med 25 cm avstand på rengjort overflate.

  Produktnummer TD81560

 • 574399

  EXO 95 Insektfjerner

  Løsner insektrester fra glass, lakk, plast etc.

  Skånsom for alle overflater. Ristes før bruk. Spray på og la virke 1 - 2 minutter. Ikke la produktet tørke. Rengjør med fuktig klut, skyll og tørk av. Skal ikke brukes på varm lakk eller i direkte sol.

  Produktnummer TD81570

 • 574406

  EXO 97 Isfjerner

  Til avising av vinduer. Forebygger gjenfrysing. Hurtigvirkende. Påføres i et jevnt lag, la virke til isen er forsvunnet. Påført produkt fjernes når bilen er blitt varm for å unngå gjenfrysing.

  Produktnummer TD81550

 • 574171

  EXO 98 Skærm Rens

  Spesialprodukt for rengjøring av følsomt utstyr som IT-utstyr, PC, kamera, display, etc. Fjerner grundig og skånsomt fett, olje og smuss og gir en antistatisk overflate. Spray på og tørk av med en lofri klut.

  Produktnummer TD81530

 • 455681

  EXO 99 Glas Skum

  Et hurtigvirkende glasskum til innen- og utendørs rengjøring av glass og alle glatte overflater. Produktet fjerner hurtig og enkelt smuss og organiske rester, insekter, fett, olje, nikotin etc. Produktet angriper ikke gummi og lær.

  Produktnummer TD81170