Om Remitek

Remitek har, siden starten i 1974, vært en betydelig leverandør av rengjøringsprodukter til blant annet industrien, bilbransjen, næringsmiddelbransjen og offentlige etater.

https://www.facebook.com/Remitek/videos/1524054384...

REMITEK 50 ÅR! 1974 - 2024 

Vi feirer jubileet med jubileumstilbud!

Jubileumstilbud.pdf

Jubileumstilbud Facebook


Selskapet

Vi er et heleid norsk selskap som hele tiden arbeider for å finne de beste produktene og rengjøringsløsningene for det markedet vi betjener. Kvalitet og miljø har høy prioritet og vi velger våre leverandører og samarbeidspartnere med bakgrunn i dette.

Gjennom lang tid med forskning og utvikling har vi bygget opp en kompetanse som gjør at vi har en lederrolle innenfor mange produktområder.

Vårt motto: Rene Losninger!

https://www.facebook.com/Remitek/videos/1524054384...


Ansatte